ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

Контакти

Директор школе

Славица Плањанин

Помоћник директора

Татјана Јовановић

Педагог школе

Татјана Кенић

Психолог школе

Сања Зечевић