ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

МОТО ШКОЛЕ

Школа у Толишници

Далеко до магистралног пута подно Чемерна у врло негостољубивој природи се налази ова школа. Неколицина ученика ту завршава четири разреда и после иду од петог разреда у издвојено одељење Богуровац, ОШ "Ђура Јакшић"