ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

МОТО ШКОЛЕ

O школи

Кратак историјат школе

Школа носи назив ОШ "Ђура Јакшић“. Налази се у Конареву, на левој
страни магистралног пута Краљево-Рашка, на удаљености око 10 км од
Краљева.Централна матична школа обухвата следећа подручја: Конарево,
Прогорелицу, Матарушку Бању, Матаруге, Замчање, Богутовац, Богутовачку
Бању, Лопатницу, Толишницу и Пропљеницу.
Матичној школи у Конареву припадају и следећа издвојена одељења:
осморазредна школа у Богутовцу и четвороразредне школе у Матаругама,
Лопатници, Толишници и Пропљеници.

До 1930.г. ученици са подручја Конарева и Прогорелице ишли су у
школу у Врдилима (укупно је било 10 ученика). Међутим, 1930.г. једна друмска
механа у Јаноку (својина манастира Студенице) адаптирана је за потребе
школе, па је тај датум узет за почетак рада школе у Конареву. Одмах после
отварања школе, број ученика је нарастао на 30. Из године у годину број се
повећавао, да би на почетку школске 2011/2012.г. износио 667 ученика.

Школа у којој се данас одвија образовно-васпитни процес саграђена је
добровољним радом мештана Конарева и Прогорелице, у периоду од 1957. до
1962.г, када се школа свечано отвара и уступа на коришћење ђацима овог
подручја.
У саставу школе 1968.г. саграђена је фискултурна сала, чиме су знатно
побољшани услови за извођење наставе физичког васпитања. Након две
године (1970.)изграђен је објекат који је првобитно имао намену за
продужени боравак ученика, али се сада те просторије користе као
учионице.

Школске 1990/91.г. уведено је парно грејање у школи, згради боравка и
фискултурној сали, а одмах након тога, 1991.г. доведена је здрава пијаћа вода
са градске мреже Матарушке Бање.
У току 1992/92.г. започета је градња мокрог чвора за ученике. Исти је
завршен и пуштен у рад у следећој школској години, да би 2006.г. била
извршена његова реконструкција.

Школа у Богутовцу ради од 1921.г. Током НАТО бомбардовања 1999.г.
школска зграда је срушена. У новом објекту, на новој локацији, школа је
почела са радом 01. 05. 2000. године.

Школа у Матаругама ради од 1936. г. У великом замљотресу школска
зграда је озбиљно страдала, па је направљен нов, монтажни објекат
29. новембра 1988.г.