ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

МОТО ШКОЛЕ

Школа у Матаругама

Школа је 3 km удаљена од Матарушке Бање и у њој се одвија настава у нижим разредима.