ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

МОТО ШКОЛЕ

Помоћно особље

Помоћно особље

Домари школе:

Драган

 

Ложачи:

Максимовић Рајица

Сервирка у школској кухињи:

Ћирица Биљана

Помоћни радници:

 

Кошанин Весна

Јовановић Милица

Миловић Љиљана

Бачаревић Божана

Рудинац Снежана

Вукићевић Горица