ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

МОТО ШКОЛЕ

Систематизација радних места 2022/2023

На основу члана  126. став 4. тачка19.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр.77/2018.,10/2019), а у складу са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл.гл.РС“бр 6/2018), директор ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево, доноси:

 

 

ПРАВИЛНИК О  ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ КОНАРЕВО

                                                     -Пречишћен текст-

Опширније: Систематизација радних места 2022/2023

Правиник о јавним набавкама

ПРАВИЛНИК  О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, НАБАВКИ ИСПОД ПРАГОВА И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ У ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“КОНАРЕВО МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ НА ЛИНКУ:

  ПРАВИЛНИК

.

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања можете преузети овде.