ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

Правиник о јавним набавкама

ПРАВИЛНИК  О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ, НАБАВКИ ИСПОД ПРАГОВА И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ У ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“КОНАРЕВО МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ НА ЛИНКУ:

  ПРАВИЛНИК

.