ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

Наша наставница је спољни сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

Наставница математике Александра Куч је Одлуком одговорног лица Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, донетом на основу предлога и Извештаја комисије формиране Решењем вд директора Завода
др Бранислава Ранђеловића уврштена у Листу извршиоца за ангажовање по основу уговора о допунском
раду за потребе Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Завод ће, за потребе пројеката ангажовати извршиоце у складу са њиховим компентенцијама и претходном искуству у раду.

Честитамо нашој колегиници!
Желимо јој пуно успеха у предстојећим ангажовањима Завода!

                                                                                        Славица Плањанин, директор школе