ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

Професионална оријентација-посета предузећа ГИР

Ученици наше школе, у оквиру планираних активности Тима за професионалну оријентацију школе, посетили су предузеће ГИР. Ученике је предводио педагог школе Татјана Кенић, уз стручну пратњу коју је пружила Шумарска школа из Краљева.

Том приликом заинтересовани ученици  упознали су основну делатност предузећа и информисали се о образовном профилу-Оператер за израду намештаја, трогодишњег смера  Шумарске школе.