ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

Упитници за ученике и родитеље усмерени на развој школског спорта

Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. и пратећим Акционим планом за период од 2021. до 2023. године планиране су одређене активности усмерене на развој школског спорта. Министарство просвете, науке и технолошког развоја формирало је интерсекторску радну групу која се бави питањима школског спорта у циљу успостављања механизама интерсекторске сарадње за школски спорт.
Једна од активности радне групе односи се на испитивање унутрашње и спољашње мотивације наставника предмета физичко и здравствено васпитање и наставника разредне наставе, запослених у школама, за остваривање и унапређивање програма школског спорта, као и ученика и родитеља, односно других законских заступника, као и добијање информација о активностима и ресурсима школа као образовно-васпитних установа.


Наведени упитници се попуњавају онлајн и налазе на линковима:


Упитник за ученике (попуњавају ученици 3-8. разреда ОШ) -  УПИТНИК УЧЕНИЦИ

Упитник за родитеље (попуњавају родитељи свих ученика) - УПИТНИК РОДИТЕЉИ

 

Рок за попуњавање упитника је 21.04.2022. године.

Захваљујемо на учешћу и срдачно Вас поздрављамо.