ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

Допис Министарства просвете о бесплатним уџбеницима:

" Министарство просвете планира да, у складу са Одлуком Владе Републике Србије, 05 Број: 401-2079/2023 од 16.03.2023. године, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеници) које су школе изабрале да користе у настави у школској 2023/2024. години за ученике основних школа.
Циљ је да се у школској 2023/2024. години, а у складу са средствима из буџета за 2023. годину, у оквиру Програмске активности Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе, обезбеде бесплатни уџбеници за што већи број ученика основних школа.
У складу са тим, потребни су нам подаци о броју ученика у основним школама на територији Републике Србије и то подаци о:
- ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
- ученицима који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, укључујући ИОП 3;
- ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као и ученици који образовно-васпитни рад не оставрују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
- ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања;
- ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.
 Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
- за ученике социјално/материјално угрожених породица - примаоце новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
- за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које je у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
- за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, тj школа поседује податке о наведеним ученицима.
За ученике који основно школско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП1, ИОП2 и ИОП 3 ) , није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

 

Директор и запослени у школи одговорни су за благовремено обавештаванье свих родитеља, односно других законских заступника ученика, путем успостављених канала комуникације, прикупљане документације,унос и тачност унетих података. Захтевану документацију школе чувају у својој архиви и достављају је на захтев надлежне школске управе."