ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2023/2024. ГОДИНЕ

                           
Драги ученици и уважени родитељи,
Радујемо се заједничком почетку нове школске 2023/24. године, коју ћемо започети 
01.септембра 
у складу са Смерницама за организацију и реализацију образовно – васпитног рада у основној школи које нам је упутило Министарство просвете науке и технолошког развоја.

У матичној школи у Конареву,  за ученике нижих разреда (од првог до четвртог) настава почиње у поподневној смени од 12.45 часова, док за ученике виших разреда (од петог до осмог) настава почиње у 7.35 часова.

У  издвојеним одељењима школе настава ће бити реализована у првој смени.

ПРИЈЕМ ПРВАКА:
- матична школа у Конареву у 13.00 часова
- издвојено одељење у Матаругама у 8.00 часова
- издвојено одељење у Богутовцу у 7.15 часова
- издвојено одељење у Лопатници у 8.00 часова

НЕКА НАМ ЈЕ СВИМА СРЕЋНА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА!  
   
                                                              
                                                                                     Директор школе
                                                                                     Славица Плањанин