ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

Календар рада и распоред звоњења за школску 2023/2024 годину

 

Календар рада за школску 2023/2024. годинуПРАВИЛНИК
о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2023/2024. годину

 

Распоред звоњења  за школску 2023/2024. годину