ОШ „Ђура Јакшић“ Конарево

Предметна настава

Наставници

Српски језик:

Баралић Саша

Гуџулић Биљана

Шалинић Милица

Ђоковић Јованка

Математика:

Куч Александра

Јовановић Татјана

Кликовац Мирјана

Милосављевић Јовановић Драгана 

Алексић Марија

 

 

 

 

 

Енглески Језик:

Степић Гордана

Спасић Данијела

Вулевић Александра

Немачки Језик:

Пејковић Слађана

Миликић Марија

Физика:

Букумира Душан

Историја:

Вучковић Љупка

Никић Ана

Географија:

Јеврић Ана

Мионић Сузана

Биологија:

Јовановић Снежана

Дашић Сандра

Хемија:

Грачанац Слађана, замена Радисављевић Живана

Физичко васпитање:

Милић Александар

Костић Срећкор

Техничко и информатичко образовање

Спасојевић Зоран

Ратковић Милосав

Ликовна култура

и

Цртање сликање и вајање:

Милуновић Јелена

Музичка култура

и

Хор и оркестар:

Милетић Наташа

Веронаука:

Милан Милутиновић

Грађанско васпитање:

Никич Ана

Информатика и рачунарство:

Кликовац Мирјана

Алексић Марија